British Educational Centre-in təqdim etdiyi Ali təhsilin "bakalavr" pilləsi ixtisaslarının (proqramlarının) olduğu ölkələrin siyahısı

British Educational Centre-in təqdim etdiyi Ali təhsilin "magistr" pilləsi ixtisaslarının (proqramlarının) olduğu ölkələrin siyahısı

British Educational Centre-in təqdim etdiyi "yay məktəbləri"nin olduğu ölkələrin siyahısı