• Böyük Britaniyadakı təhsil sistemi

Böyük Britaniyada ali təhsilin əsası XII əsr, Oksford və Kembric universitetlərinin yaradılması ilə qoyulub. XIX əsrin əvvəllərinə qədər bu universitetlərdən başqa İngiltərədə universitet yox idi.

XIX əsrdə Böyük Britaniyanı əhatə etmiş sənaye inqilabı ölkəni təcrübəli idarəedicilər və başçılar yetişdirmək məcburiyyətində qoydu. Bir çox sənaye mərkəzlərində yeni universitetlər yarandı.

Bu universitetlərin binaları müasir olduqlarından yaxın vaxtlaradək, onları “yenilər” və ya “şüşəlilər” adlandırırdılar. 1992-ci ildə univertizasiyanın yeni dalğası 33 politexnikumun universitetlərdə dəyişilməsinin başladığı dövrə təsadüf edir.

Elmi dərəcələr

İngiltərədə elmi dərəcələr kursu müvəffəqiyyətlə bitirən tələbələrə verilir. Müxtəlif universitetlərin verdikləri dərəcələr formal olaraq bir-birlərindən fərqlənmirlər. Lakin təcrübədə onların “sanballı” universitetin adından asılıdır.

Amerikada orta təhsilin bəzi problemlərinə baxmayaraq, ali təhsil dünyada ən yaxşı təhsil hesab olunur. Orada üç mindən çox müxtəlif ali təhsil məktəbləri var. 2001-ci ildə həmin təhsil müəssisələrində 17,5 milyon tələbə təhsil alırdı, onlardan 515 min nəfəri xarici tələbələr idi. Bu tələbələrin 60%-i Asiyadan gələnlər idi. Buna baxmayaraq, həm dövlət, həm də özəl universitetlərdə təhsil haqqı ilbəil artır. Harvardda ştat universitetlərində illik ödəniş 5 min dollardan 40 min dollaradək dəyişir. Hətta yoxsul tələbələrə yüksək stipendiya verilsə də onların ödədiyi təhsil haqqı ailə büdcələrinə böyük ziyan vurur. 2002-2003, 2003-2004-cü illərdə ştat məktəblərində təhsil haqqı 14%, özəllərdə 6% artmışdı, bu da həmin dövrdə inflyasiya səviyyəsindən yüksək idi.

İngiltərə və Uelsin universitetlərində birinci elmi dərəcələr:

 • BA – humanitar elmlər üzrə bakalavr
 • BSc – texniki elmlər üzrə bakalavr
 • LLB – hüquq üzrə bakalavr
 • BEd – pedaqoji elmlər üzrə bakalavr
 • Bmus – musiqi üzrə bakalavr
 • BM – tibb üzrə bakalavr
 • MA – humanitar elmlər üzrə magistr
 • MSc – texniki elmlər üzrə magistr
 • LLM – hüquq üzrə magistr
 • MBA – iş administrasiyası üzrə magistr

Təhsilin müddəti

Böyük Britaniyada universitetlərə tələbələr 18 yaşından başlayaraq qəbul olunur. Bakalavr pilləsi 3-4 il davam edir. Lakin elə sahələr var ki, onların öyrənilməsi üçün iş təcrübəsi də lazımdır. Bu sahələrin təhsil müddəti o birilərindən uzundur. Məsələn, dizaynerlər əvvəlcə hazırlıq kursu keçməli, sonra əsas üçilliyi bitirməlidirlər. Tibbin stomatologiya sahəsinə və ya memarlığa yiyələnmək üçün 7 il təhsil almaq lazımdır. Magistr dərəcəsini almaq üçün isə 1 il vaxt tələb olunur.

Qəbul üçün tələblər

İngiltərə universitetlərinə qəbul üçün A-levels adlı Britaniya imtahanlarını vermək və ya Avropa proqramı üzrə İnternational Baccalaureate təhsilini bitirmək lazımdır. Xarici tələbələr üçün Foundation proqramı mövcuddur. Foundation-ın müxtəlif – biznes və iqtisadiyyatla, dizaynla, hüquqla, humanitar və texniki peşələrlə, kompüter texnologiyaları və farmakologiya ilə bağlı İngiltərənin müvafiq fakültələri üzrə tələbələr hazırlayan kursları fəaliyyət göstərir. Bu kurslar 9 ay davam edir.

Böyük Britaniya universitetlərinə qəbul olmaq üçün dilbilmə dərəcəsi belə olmalıdır:

 • Foundation İELTS            5.5 – 6.5
 • Bakalavr                                  6.0 – 6.5
 • Magistratura və MBA     6.5 – 7.0

Foundation-a qəbul üçün aşağıdakı sənədlər lazımdır:

 • Attestatın sürəti və ya orta məktəbdən hazırkı qiymətlər barədə arayış
 • Məktəb direktorundan tövsiyə
 • İngilis dili müəllimindən tövsiyə
 • İELTS testlərinin nəticələri

Magistraturaya və MBA-ya qəbul üçün tələb olunan sənədlər

 • Diplom (Ali təhsil)
 • Diploma əlavə
 • Universitetdən iki tövsiyə, MBA üçün isə peşəkarların tövsiyələri
 • Xülasə
 • İELTS-in nəticələr
Böyük Brİtanİyadakı unİversİtetlərİn sİyahısı>

 1. Aston University
 2. Bristol University
 3. Cambridge University
 4. City University London
 5. Edinburgh University
 6. Heriot-Watt University
 7. Imperial College London
 8. King's College London
 9. London Business School
 10. London International Film School
 11. London School of Economics
 12. Manchester University
 13. Oxford University
 14. Royal College of Art
 15. Royal Veterinary College
 16. School of Oriental and African Studies (SOAS)
 17. University College London
 18. University of Aberdeen
 19. University of Bath
 20. University of Birmingham
 21. University of Cardiff
 22. University of Durham
 23. University of East Anglia
 24. University of Exeter
 25. University of Glasgow
 26. University of Lancaster
 27. University of Leeds
 28. University of Leicester
 29. University of Liverpool
 30. University of Loughborough
 31. University of Newcastle
 32. University of Nottingham
 33. University of Queen Mary
 34. University of Royal Holloway
 35. University of Sheffield
 36. University of Southampton
 37. University of St. Andrews
 38. University of Surrey
 39. University of Warwick
 40. University of York

HAQQIMIZDAKI RƏYLƏR

 • British Educational Centre bütün şəxslərə fərqli yanaşaraq xüsusi tədris proqramı tətbiq edərək tələbələrin mükəmməl təhsilə yiyələnməsinə yardımçı olur.